Projekt dla osób z niepełnosprawnościami – warto skorzystać!

Fundacja Aktywizacja we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Pocztą Polską S.A. realizuje projekt „Praca – Integracja”, polegający na
pomocy w rekrutowaniu osobób z niepełnosprawnością do pracy w Poczcie Polskiej na
terenie całego kraju.
Obecnie, Fundacja poszukuje osób z niepełnosprawnością na stanowiska, takie jak:
– listonosz pieszy,
– listonosz z samochodem,
– listonosz z rowerem,
– kwalifikowany pracownik ochrony,
– pracownik ds. ekspedycyjno-rozdzielczych,
– pracownik obsługi klienta
– doradca klienta.
Fundacja Aktywizacja zapewnia opiekę doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, trenera pracy, jak
również szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Wspiera również osoby z niepełnosprawnością na początkowym etapie
zatrudnienia w formie dodatku motywacyjnego oraz dodatku na dojazdy.
Istnieje ponadto możliwość dofinansowania stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Joanna Makowska
Specjalistka ds. rekrutacji
tel: 506 942 047
joanna.makowska@idn.org.pl
Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy
ul. A. Naruszewicza 11 (III piętro), 85-230 Bydgoszcz
www.aktywizacja.org.pl