Przedłużenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

na podstawie „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020” §  4 pkt 3, termin składania dokumentów rekrutacyjnych na I nabór zostaje przedłużony do 01.07.2019 do godziny 15:00.