Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie koszalińskim” na lata 2019-2023.

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:

Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023

Załącznik-nr-1-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Formularz-zgłoszenia-PES_PS_instytucji-1

Zał nr 1f _SZOWES 2019-2023 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-

Załącznik-nr-2-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Formularz-zgłoszenia-osoby-fizycznej

Załącznik-nr-3-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Plan-działania-indywidualna-ścieżka-wsparcia

Załącznik-nr-4-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-zgłoszeniowego

Załącznik-nr-5-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-zwrotu-kosztów-dojazdu

Załącznik-nr-6-Regulamin-dotacji-SOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-opieki-nad-dzieckiem_osobą-zależną

Załącznik-nr-7-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Umowa-na-świadczenie-usług-szkoleniowo-doradczych

Załącznik-nr-8-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-środków-na-uwtrozenie-miejsca-pracy-

Załącznik-nr-9-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Biznesplan

Załącznik-nr-10-Regulamin-dotacji-SZOWES-2019-2023-Karta-oceny-formalno-merytrycznej-oceny-biznesplanu

Załącznik-nr-11-Regulamin-SZOWES-dotacje-2019-2023-Oświadczenie-o-nr-rachunku-bankowego-

Załącznik-nr-12-Regulamin-SZOWES-dotacje-2019-2023-o-przyznanie-środków-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowego

Załącznik-nr-14-Regulamin-SZOWES-dotacje-2019-2023-Oświadczenie-o-dokonaniu-zakupów

Załącznik-nr-15-Regulamin-SZOWES-dotacje-2019-2023-Szczegółowe-zessztawienie-towarów-i-usług