Regulamin uczestnictwa w projekcie „SZOWES-OWES w regionie koszalińskim PLUS”

Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „SZOWES-OWES w regionie koszalińskim” na lata 2019-2023.

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:

SZOWES 2019-2023 Regulamin ogólny

Zał nr 1_SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia PES_PS_instytucji

Zał nr 1f _SZOWES 2019-2023 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-

Zał-nr-2_SZOWES-2019-2023-Formularz-zgłoszenia-osoby-fizycznej

Zał nr 3_SZOWES 2019-2023 Plan działania – indywidualna ścieżka wsparcia

Zał nr 4_SZOWES 2019-2023 Wzór umowy na otrzymanie wsparcia

Zał nr 5_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu

Zał nr 6_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem_osobą zależną

Zał nr 7a_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

Zał nr 7b_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie bonu na udział w targach

Zał nr 7c_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie bonu rozwojowego