Regulamin uczestnictwa w projekcie „SZOWES-OWES w regionie koszalińskim PLUS”