REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020