Relacja ze szkolenia pt. „Społecznie odpowiedzialny samorząd”

W dniu 30 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie odbyło się szkolenie, pt. „Społecznie odpowiedzialny samorząd” dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów korzystających z Prawa Zamówień Publicznych.

Na spotkaniu można było uzyskać, m.in. wiedzę z zakresu stosowania klauzul społecznych, jak również korzystania z metody „in house”.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia.

szkolenie 1 30.03.2017 szkolenie 2 30.03.2017 szkolenie 30.03.2017