„Równać Szanse 2015”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W Programie” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie:

 

http://www.rownacszanse.pl/i4

Dodaj komentarz