Ruszamy z kolejną dawką szkoleń!

Już od września 2018 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie rozpocznie się kolejny cykl szkoleń dla naszych PES. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych do pogłębiania wiedzy z zakresu sektora ekonomii społecznej! Celem szkoleń jest nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Państwa organizacji. Nasi trenerzy będą starać się przybliżyć Państwu nie tylko tematykę związaną z zewnętrznymi źródłami finansowania działalności,  wypracowywaniem strategii marketingowej, badaniem rynku, ale również wskażą skuteczne narzędzia promocji.

Te, i wiele innych zagadnień już od września w OWES Koszalin! Zachęcamy do skorzystania z nasze oferty. Wspólnie pielęgnujmy zasadę, że ekonomia społeczna jest kluczem do sukcesu III sektora!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

A już dziś zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Wizerunek i promocja przedsiębiorstwa”, które odbędzie się 17-18 września 2018 r .

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa KARR ul. Przemysłowa 8, Koszalin

Trenerka: Joanna Minkiewicz

Szczegółowy program szkolenia już niebawem.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ!!!

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy, w jeden z następujących sposobów:
  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/