Ruszył nabór do programu Dobre Innowacje

Pierwszy nabór trwa od 1 lipca br. do 30 września br.

Na jakie inicjatywy udzielane jest wsparcie?

Na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.

Co to są innowacje społeczne?

To nowe działania, mające polepszyć jakość życia określonych grup społecznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podkreśla, że innowacje nie tylko odpowiadają na potrzeby, ale powodują trwałe zmiany społeczne. Mogą wiązać się z produktami, usługami lub procesami, które umożliwiają w „nietypowy” sposób rozwiązywać „typowe” problemy społeczne. Zobacz przykłady takich rozwiązań: dobreinnowacje.pl/inspiracje .

Kto może złożyć wniosek?

Osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa powyższych podmiotów.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Na wsparcie merytoryczne, organizacyjne, techniczne i finansowe w formie grantu na rozwój innowacji społecznych (minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł, a maksymalna 50 000 zł).

Czy przygotowanie zgłoszenia jest skomplikowane?

Nie jest. W pierwszym etapie wystarczy opisać swój wstępny pomysł na innowację społeczną – napisać m.in. na czym polega, jak ma działać, komu i w czym może pomóc. Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły, ale do dalszego etapu może zostać wybrany tylko jeden z nich.

Jak wygląda procedura zgłoszenia pomysłu?

Jeśli pomysł przejdzie pomyślną weryfikację (etap I), w drugim etapie autor będzie proszony o jego bardziej szczegółowy opis. Kolejny etap zakłada testowanie modelu/prototypu na określonej grupie odbiorów i doprowadzenie pomysłu do wersji możliwej do wdrożenia. Kilka z pomysłów (nie wszystkie) zostanie wdrożonych.

Regulamin, elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz informacje o terminach naboru można znaleźć na: dobreinnowacje.pl

Potrzebujesz więcej informacji, chcesz skonsultować swój pomysł na innowację społeczną – można skontaktować się z Inkubatorami Społecznymi:

Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
Andrzej Klisz
katowice@dobreinnowacje.pl

Warszawa: Ecorys Polska Sp. z o.o.,
Solec 38, 00-394 Warszawa
Piotr Wosik, 22 339 45 51
warszawa@dobreinnowacje.pl

Kielce: Instytut Dizajnu Kielce, Wzgórze Zamkowe,
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
Katarzyna Zapała, 509 073 853
kielce@dobreinnowacje.pl

Olsztyn: Koszary Park,
ul. Marka Kotańskiego, 10-065 Olsztyn
Dorota Łutowicz-Głowacka, 606 204 860
Maciej Felski, 728 432 222
olsztyn@dobreinnowacje.pl

Cieszyn: Zamek Cieszyn,
ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn
Małgorzata Jarema, 33 851 08 21 wew. 18 Beata Mońka, 33 851 08 21 wew. 56
cieszyn@dobreinnowacje.pl

Kontakt do koordynatorki projektu: Iga Bieszczanin, iga@deltapartner.org.pl