Ruszył portal obywatel.gov.pl

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl. Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację.

Na stronie  www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, wyrobić dowód czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Struktura strony systematyzuje usługi administracji publicznej według obszarów. Opisy (kart) usług zostały przygotowane przez merytorycznych pracowników ministerstw i jednostek podległych, co sprawia, że są wiarygodne i sprawdzone.

Prezentowane w portalu usługi są opatrzone kartami informacyjnymi, dzięki którym obywatel otrzyma informację nt. wymaganych dokumentów, terminów i ewentualnych kosztów. Karty informacyjne stworzone są na podstawie szczegółowych procedur administracyjnych, jednak napisane są językiem zrozumiałym dla każdego.

Na portalu znajdują się również karty, których celem jest przybliżenie obywatelom funkcjonowanie 19 wybranych rządowych portali tematycznych, w tym m.in. portalu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz biznes.gov.pl.

http://gazeta.biesiekierz.eu/?p=12858

Dodaj komentarz