Seminarium naukowe „Współpraca sektorów nauki, biznesu i ekonomii społecznej” – 8 marca 2017 r., Stargard

image002

 

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium dotyczącym współpracy sektorów nauki, biznesu i ekonomii społecznej w dniu 8 marca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie.

Seminarium jest jednym z działań projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w którym istotne miejsce zajmuje pobudzanie społeczności lokalnych do stawania się „wspólnotą społecznie odpowiedzialną”, gdzie rozwój ekonomiczny harmonijnie łączy się z rozwojem społecznym, a kompetencje i działania poszczególnych podmiotów, firm i instytucji uzupełniają się i mają wielosektorowy wymiar.

Seminarium będzie miało charakter dyskusyjno-warsztatowy, jego celem jest umożliwienie przedstawicielom ww. sektorów bliższego wzajemnego poznania, dokonanie analizy posiadanych zasobów i potrzeb pod kątem nawiązania/zacieśnienia międzysektorowej współpracy i porównanie perspektyw postrzegania zjawiska ekonomii społecznej.

W seminarium udział weźmie około 50 przedstawicieli sektorów nauki, biznesu i ekonomii społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W załączeniu program seminarium oraz karta zgłoszeniowa.

W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Jerzym Wójtowiczem, tel. 91 42 53 632.

harmonogram

zgłoszenie