„Seniorzy muzykują w sieci” – projekt Stowarzyszenia „FRAZA”

Gratulujemy Stowarzyszeniu „FRAZA”, które z sukcesem pozyskuje środki zewnętrzne w tym trudnym czasie!
Tym razem podmiot otrzymał dotację w wysokości 48 tys. na projekt „Seniorzy muzykują w sieci” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura w sieci”
Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych Konkursów i życzymy powodzenia!