Skuteczna komunikacja interpersonalna. Grupowe, bezpłatne szkolenia dla klientów OWES!

Skuteczna komunikacja interpersonalna

 

Termin i miejsce doradztwa:

23.06.2015 godz. 16.00-19.00

Cel:

Szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności stosowania skutecznych metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przeanalizowanie własnego typu osobowości oraz stylu komunikacji. Zwróci również uwagę na podstawowe bariery występujące w komunikacji międzyludzkiej oraz pokaże techniki ich przezwyciężania.

Szkolenie stanowi doskonały sposób na doskonalenie własnych umiejętności w zakresie sprawnego odbioru i nadawaniu komunikatów, spójności treści i formy, zgodności tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy i z tym co wyrażamy mową niewerbalną.
Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, w trakcie symulacji i zabaw grupowych, poprzez testy i scenki

Tematyka szkolenia:

 1. Istota, rodzaje komunikacji
 2. Mocne i słabe strony własnego stylu komunikowania się
 3. Typ osobowości a styl komunikowania się
 4. Model czterech typów psychologicznych
 5. Komunikacja niewerbalna
 6. Komunikacja werbalna
 7. Podstawowe elementy efektywnej komunikacji
 8. Etapy skutecznej rozmowy
 9. Analiza stylu komunikacji
 10. Bariery utrudniające skuteczną komunikację
 11. Systemy reprezentacji i umiejętność dopasowania się
 12. Aktywne słuchanie- znaczenie, techniki.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

Bezpłatne dla klientów OWES!!!!

Prowadzący:

Elżbieta Nell Chojnowska Trener i coach – Członek ICF Global – realizujący proces coachingowy według standardów ICF.

 

Wyślij zgłoszenie:

http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/

Dodaj komentarz