SPECJALISTYCZNE USŁUGI dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym  oraz innym podmiotom  sektora ekonomii społecznej, które przystąpiły do projektu zapewniamy możliwość bezpłatnego korzystania z następujących usług:

  • prawnych ( m. in. sporządzanie i opiniowanie pism, przygotowania i weryfikacji regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu: statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.),
  • księgowych (m. in. sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującym prawem; prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą  o rachunkowości),
  • marketingowych (m. in. ulotki, plakaty, gadżety reklamowe, papier firmowy, emisja ogłoszeń w mediach),
  • coachingu indywidualnego i zespołowego skierowany do przedstawicieli  PES, którzy chcą zwiększyć swój potencjał,  zaplanować rozwój swojej organizacji oraz wzmocnić skalę prowadzonej działalności. Rolą coacha jest pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji, inspirowaniu, motywowaniu do działania w taki sposób, aby mogli Państwo samodzielnie dokonać pozytywnych zmian właściwych dla osiągnięcia swojego celu.
  • doradztwa biznesowego ( m.in. opracowanie strategii, tworzenie biznesplanów);

W celu ustalenia terminu i zakresu wsparcia, prosimy o zgłaszanie Państwa potrzeb w zakresie prawnym, księgowym, marketingowym lub  biznesowym Pani Sylwii Pawłowskiej-Sipak, ekspertki ds. usług, pod nr tel. 94 341 10 98.

 

Dodaj komentarz