Spółdzielczość socjalna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

Tytuł szkolenia: Spółdzielczość socjalna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
Trener: Kamil Zbroja
Miejsce: Koszalin
Opis: Szkolenie ma charakter mini wykładów oraz moderowanych przez prowadzącego ćwiczeń praktycznych, w których Uczestnicy podzieleni na grupy opracowują poszczególne tematy, które następnie łączą w spójną całość wyciągając wnioski oraz poddając w dyskusję.
Dzięki interaktywnemu zaangażowaniu odbiorców zajęcia są efektywne oraz zapewniają wzrost wiedzy, umiejętności oraz zmianę postawy osób kończących zajęcia.

I D Z I E Ń – 13.02.2015
Godzina 9.00 – 10.30
• Wywiad wśród Uczestników badający poziom wiedzy, umiejętności i oczekiwań dotyczących szkolenia
• Działalność gospodarcza – definicja.
• Formalne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 12.15
• System podatkowy w Polsce:
– przychody, dochód lub strata,
– koszty
– podatek vat.
12.15 – 12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
• ePUAP – omówienie zasad działania.
• ePUAP – zakałdanie profilu – ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem komputerów.
• ePUE – platforma ZUS – omówienie działania.
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 16.00
• Dokumenty i rozliczenia z urzędem skarbowym – omówienie i ćwiczenia.
• Dokumenty i rozliczenia z ZUS – omówienie i ćwiczenia.
• Podsumowanie zajęć i dyskusja.
• Zakończenie i rozdanie zaświadczeń.