Spotkaliśmy się z organizacjami z terenu Gminy Sławno

W celu przybliżenia oferty organizacjom Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego organizuje spotkania animacyjne na terenie poszczególnych gmin regionu koszalińskiego. Takie spotkanie odbyło się 18 marca. Wzięły w nim udział organizacje pozarządowe z terenu Gminy Sławno.

Spotkanie z organizacjami z terenu gminy Sławno

W przyszłości planowane są kolejne spotkania z podmiotami z terenu pozostałych miast i gmin regionu koszalińskiego. Bogata oferta ośrodka obejmuje  szkolenia, doradztwo, usługi prawne, księgowe, marketingowe oraz doradztwo biznesowe. Oferta ośrodka kierowana jest również do mieszkańców regionu, którzy zainteresowani są założeniem stowarzyszenia, fundacji lub spółdzielni socjalnej. Dla nich organizowane są bezpłatne szkolenia oraz doradztwo z zakresu tworzenia podmioty ekonomii społecznej, jego prowadzenia i rozwoju, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji społecznej. Korzystanie z oferty ośrodka jest bezpłatne!

 

Dodaj komentarz