Spotkanie dotyczące partnerstwa rozwojowego

Szanowni Państwo,

Zaintrygowani sukcesami licznych partnerstw rozwojowych na terenie kraju, zachęcamy Państwa do stworzenia na naszym terenie takiego partnerstwa w obszarze szeroko rozumianej turystyki. Mamy pomysł i obietnicę wsparcia w początkowym etapie wdrażania pomysłu od Jadwigi Olszowskiej-Urban, która z sukcesem zrealizowała wiele podobnych przedsięwzięć w Polsce.

 Ogromny potencjał naszych lokalnych  podmiotów ekonomii społecznej jest dla nas inspiracją do pracy nad promocją tej części Polski, jej gospodarczym rozwojem. Sukces przedsięwzięcia, do którego Państwa zapraszamy, zależy od możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych atutów. Tworzą je m.in.:

  • potencjał geograficzny regionu: morze, jeziora, lasy, ścieżki turystyczne itp.,
  • potencjał naszych lokalnych przedsiębiorców tworzących bazę noclegową i gastronomiczną, wypożyczalnie sprzętu sportowego itp.,
  • przychylność naszych włodarzy, tj. prezydenta, wójtów i burmistrzów,
  • potencjał podmiotów ekonomii społecznej, czyli to już oferują i lada dzień zaczną oferować  turystom, uczniom, rodzinom w zakresie edukacji, kultury, rozrywki oraz szeroko pojętej infrastruktury turystycznej  i usług wspierających jej rozwój itd.

Nawiązanie ścisłej współpracy sektora samorządowego, prywatnego oraz ekonomii społecznej, zmierzające do realizacji wspólnie określonego celu jest kluczem do sukcesu. Tworzyć go ma ciąg zaplanowanych  i konsekwentnie realizowanych zdarzeń :

  • Skuteczniejsza, silniejsza promocja regionu przyciągnie większą liczbę turystów.
  • Większa liczba turystów da lokalnemu biznesowi i samorządom większy zarobek.
  • Rozwijający się sektor turystyki w naszym obszarze mierzony będzie nowymi, coraz lepiej opłacanymi  miejscami pracy, rosnącym dobrobytem mieszkańców.

Nie od dziś wiadomo, że więcej jesteśmy w stanie osiągnąć działając w grupie, nie w pojedynkę. Dlatego potrzebne jest nam PARTNERSTWO. Tworząc je zgadzamy się, że mamy wspólny cel: ROZWÓJ REGIONU. Skupiamy się na tym, co możemy zaoferować, by przybliżyć się do realizacji tego celu. Do współpracy w ramach partnerstwa zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, samorząd i przedsiębiorców. Ustalmy wspólne cele, potencjał oraz działania przybliżające do ich osiągnięcia.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, na którym omówimy nasze i Państwa pomysły, Pani Jadwiga Olszowska-Urban przedstawi nam dobre przykłady z Polski. Spotkanie odbędzie 27 stycznia o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie przy ulicy Mickiewicza 3.

Prosimy o przesłanie załączonego formularza na poniższy adres mailowy do 20 stycznia 2020 roku: a.szczepanska@karrsa.pl