Spotkanie informacyjne w sprawie dotacji na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych w Sławnie

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt.

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

– przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy

 

Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

(w tym dla spółdzielni socjalnych)

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. w godz. 10.00-11.00  w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Sławnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 9, Sala nr 30

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO,  GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

 

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

 

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności: tel. 094/ 341 63 30, t.janik@karrsa.pl