Spotkanie informacyjne ws. dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – Kołobrzeg, 17.02.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy

Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

(w tym dla spółdzielni socjalnych)

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 17 lutego w godz. 10.00-11.00  w Kołobrzegu w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kołobrzegu, przy ul. Mazowieckiej 29 , Sala Różana.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności: tel. 094/ 341 63 30, t.janik@karrsa.pl

Serdecznie zapraszamy!