Spotkanie „Od kooperacji do (re)integracji” w Kołobrzegu

W dniach 2-3 luty 2017 roku odbyło się spotkanie „Od kooperacji do (re)integracji” w Kołobrzegu.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego.

W trakcie spotkania omówione zostały takie zagadnienia jak: obecność ekonomii społecznej w kluczowych dokumentach województwa, narzędzia pomocy społecznej i ekonomii społecznej, ścieżki reintegracyjne klientów pomocy społecznej i podmiotów reintegracyjnych, jak również poruszone zostało zagadnienie teorii i praktyki współpracy oraz standardy współpracy lokalnej.

Poniżej zdjęcia
szkolenie szkolenie1 szkolenie2