Spotkanie organizacji pozarządowych Gminy Manowo

W dniu 17 października 2016 r. odbyło się  spotkanie organizacji pozarządowych Gminy Manowo.

animacja

Spotkanie było bardzo owocne. Pan Paweł Gajdzica przedstawił zabranym, jakie przedsięwzięcia na terenie Rosnowa będzie w następnym sezonie podejmować Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z tym, że mogą sobie nawzajem pomóc i mogą planować wspólne działania. Ponadto razem z Panią Dorotą Zwiefką z Urzędu Gminy Manowo uzgodni możliwe do złożenia wnioski w sprawie planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok.

W spotkaniu uczestniczyła animatorka OWES Koszalin Pani Dorota Róża Chałat, która podzieliła się z uczestnikami cennymi radami dotyczącymi zarówno ekonomii społecznej, jak i współpracy z samorządem. Sporo ustalono, jeszcze więcej zaplanowano. Kolejne spotkania już wkrótce. Serdecznie zapraszamy :)

Dziękujemy Panu Mirosławowi Pawlakowi za organizację grupy w Rosnowie.