Spotkanie rekrutacyjne do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim” – 10 marca, godz. 10.00

Wszystkie osoby i podmioty, które składają formularze rekrutacyjne do  projektu pt.   

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

(Działanie 7.4)

zapraszamy na spotkanie z Kierownikiem Projektu w sprawie zasad udziału w projekcie.

 Spotkanie odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8.