Spotkanie Tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych i pozostałych przedsiębiorstw społecznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Tytuł spotkania informacyjnego

Tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych i pozostałych przedsiębiorstw społecznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Termin:

28.05.2015 , godz. 11:00 – 14:00

Informacja o spotkaniu informacyjnym

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Koszalinie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków funduszy europejskich
w nowym okresie programowania 2014-2020 na inwestycje związane z tworzeniem, wsparciem spółdzielni socjalnych i pozostałych przedsiębiorstw społecznych.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień związanych z rozwojem ekonomii społecznej na terenie gmin i powiatów naszego regionu. Przedstawione zostaną ogólne informacje na temat planowanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Pracy dla osób fizycznych
i prawnych.

Agenda spotkania

11.00 – 11.15 – Wstęp i powitanie

11.15 – 11.30 – Ekonomia społeczna – założenia rozwojowe dla województwa

11.30 – 12.00 – Możliwości wsparcia w ramach RPO WZ i POWER. Informacja o sieci PIFE

12.00 – 12.20 – Pomysł na działanie regionalne – otoczenie działań

12.20 – 12.30 – przerwa

12.30 – 13.15 – Potrzeby i problemy – diagnoza lokalna

13.15 – 13.30 – przerwa

13.30 – 14.00 – Praktyczne oraz ekonomiczne dla JST i NGO – rozwiązania i finansowanie

Miejsce i organizatorzy spotkania:

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2015 r. (czwartek), godz. 11.00-14.00 – Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2,
75-412 Koszalin – sala konferencyjna nr 128.

Jak zapisać się na spotkanie?

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koszalinie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Dodaj komentarz