Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w okresie od 1.05.2015 r. do  31.12.2015 r. realizuje projekt „Seniorzy – Aktywni Obywatele w województwie zachodniopomorskim” skierowany do  mieszkańców gminy  BOBOLICE, DRAWNO, ŚWIDWIN którzy mają ukończony 55 rok życia. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu jest wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. Działania podejmowane w projekcie będą nakierowane m.in.: na podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji medialnej; rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności osób starszych oraz wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku) oraz
w działalności społecznej (np. w radach ds. seniorów, organizacjach działających na rzecz seniorów).

 

W ramach projektu w okresie od maja do grudnia 2015 r. zostaną zrealizowane następujące działania (na miejscu w BOBOLICACH, DRAWNIE ORAZ ŚWIDWINIE, bezpłatnie dla uczestników projektu):

  1. Warsztaty „Edukacja medialna Seniorów”
  2. Warsztaty „Budowanie efektywnego zespołu”
  3. Stworzenie ogólnodostępnej interaktywnej platformy internetowej http://cies.moodle.org.pl , Platforma będzie interaktywną bazą wiedzy, na której Seniorzy będą mieli również możliwość publikowania przygotowanych przez nich materiałów (newsletterów).
  4. Konferencje „Dzień Seniora” – promujące ideę Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora, rad ds. seniorów w gminach, aktywność osób starszych – w okresie październik-listopad 2015 r.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.cies.org.pl

 

KONTAKT:

Tel. Kom. 785 96 26 31; e-mail: biuro@cies.org.pl

 

FIO_MPiPS_logo1 (2) Plakat A4 ULOTKA ogolna

Dodaj komentarz