Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych

Nazwa instytucji

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH

Forma prawna instytucji

stowarzyszenie

REGON

320718089

NIP

669-248-74-11

KRS

335222

telefon

785962631

fax

e-mail

biuro@cies.org.pl

Strona www

www.cies.org.pl

 

      Głównym celem Stowarzyszenia CIES jest wspieranie oraz promocja działań kulturalnych, naukowo – dydaktycznych, społecznych oraz oświatowych w szczególności w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; sprzyjania rozwojowi współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie CIES realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez: organizowanie szkoleń naukowych, warsztatów twórczych oraz wspomagających rozwój jednostki uczestniczącej w zajęciach; współpracę ze środowiskami nauki, oświaty oraz instytucjami społecznymi w kraju i za granicą, uczestnictwo w projektach i programach unijnych i innych, w tym zagranicznych. Dla powodzenia działań Stowarzyszenia CIES najważniejsi są silnie zmotywowani pracownicy wspierani przez wolontariuszy, a zaraz po tym współpraca z partnerami zewnętrznymi. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie angażuje się w rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku w woj. zachodniopomorskim. Przedstawiciele Zarządu są członkami Rady Programowej Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpraca z UTW w woj. zachodniopomorskim polega przede wszystkim na pozyskiwaniu kadry dydaktycznej dla UTW, wsparciu w planowaniu zajęć dydaktycznych, integrowaniu środowiska UTW w woj. zachodniopomorskim. Od 2012 r. CIES współpracuje także z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie. W 2010 r.  Stowarzyszenie CIES w ramach programu „Przestrzeń do działania”, którego organizatorem był Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – Centrum Informacji Młodzieżowej przeprowadziło dla młodzieży warsztaty „Komunikacja interpersonalna”. Od 2011 r. Stowarzyszenie CIES należało do Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Koszalinie.

PROJEKTY:

  1. „Konferencja regionalna UTW z województwa zachodniopomorskiego- Uniwersytety twórcze i Współpracujące. Myślimy kreatywnie – działamy efektywnie” organizowana przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych w Koszalinie dzięki wsparciu ze środków programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Okres realizacji 25.09.2012-31.12.2012,
  2. COMMUNITY MEDIA EMPOWERING PROGRAMME w ramach programu Leonardo Da Vinci Partnership. Okres realizacji  od 1.08.2012 – 31.07.2014.
  3. „Edukacja dla godności” – jako partner projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Amnesty International, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. www.edukacjadlagodnosci.pl
  4. „Niemiecki dla Seniorów nad Drawą” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Okres realizacji 1.03.2013-30.11.2013

 

 

Dodaj komentarz