STOWARZYSZENIE „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Nazwa instytucji

STOWARZYSZENIE

„MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Forma prawna instytucji

STOWARZYSZENIE

REGON

321147105

NIP

4990644358

KRS

0000398931

telefon

94 318 03 59

fax

94 318 05 25

e-mail

mojdom-mojemiejscenaziemi@poczta.onet.pl

Strona www

____________________________

Adres siedziby

Parsowo 25       76-039 Biesiekierz

 

Podstawowymi celami działania Stowarzyszenia są:
1)   prowadzenie domu pomocy społecznej, zwanego dalej Domem oraz innych placówek pomocy społecznej,
2)   świadczenie usług pomocy społecznej,
3)   wszechstronna pomoc dla domu pomocy społecznej, a w szczególności jego mieszkańcom  i pracownikom,
4)   reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów państwowych  i samorządowych, w tym zwłaszcza wobec instytucji i organów państwa i samorządu zajmujących się pomocą społeczną.
Stowarzyszenie „Mój Dom – Moje Miejsce Na Ziemi” prowadzi Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie przeznaczoną dla 85 osób przewlekle somatycznie chorych jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną Stowarzyszenia.
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych zapotrzebowań. Dom podczas świadczenia swych usług uwzględnia wolność, godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Osoby przebywające w domu mają zapewnioną opiekę medyczną  z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodaj komentarz