Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych IKAR – zapraszamy do zapoznania się z organizacją

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych IKAR zostało zarejestrowane sądownie w dniu 06.06.2003 r. (wcześniej istniało od 1989 r.) IKAR działał jako Koło Osób Niepełnosprawnych przy Zarządzie NSZZ Solidarność w Koszalinie. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie czynnej działalności kulturalnej i sportowej, a ponadto poprzez wzajemną pomoc społeczną i administracyjną.

Stowarzyszenie istnieje już ponad XXV lat.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego – można przekazać na rzecz stowarzyszenie 1% podatku z rozliczenia rocznego – numer KRS: 0000164036.

foto2012

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „IKAR” prowadzi nieodpłatną działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
    sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  4. promocji i organizacji wolontariatu.

Podopieczni stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w organizowanych eventach, m.in. brali udział w I Otwartych Mistrzostwach w Wędkarstwie Spławikowym i Gruntowym o Puchar Prezydenta Koszalina i Integracyjnym Turnieju Gry w Kręgle na Wózkach Inwalidzkich. Chętnie sami organizują wspólne spotkania.

Stanisław ŻabińskiPrezes Stowarzyszenia IKAR – został uhonorowany w 2016 roku, w ramach Złotej Dziesiątki Liderów. Nagrody były przyznawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON, dla osób, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniały się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce.

Zapraszamy do odwiedzenia strony stowarzyszenia: www.ikar.koszalin.pl