Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum „Mikołajek Nadmorski”

Forma prawna instytucji

Stowarzyszenie

REGON

321376047

NIP

4990648267

KRS

0000460566

telefon

—-

fax

—-

e-mail

spmgmikolajek.nadmorski@gmail.com

Adres siedziby

ul. Franciszkańska 2. 76-150 Darłowo

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edu­kacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspie­ranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Dodaj komentarz