SZKOLENIE : Przygotowanie wniosku do konkursu ofert na najlepsze projekty ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł szkolenia Przygotowanie wniosku do konkursu ofert na najlepsze projekty ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trener Kamil Zbroja
Miejsce Koszalin, Przemysłowa 8
Godzina 16.01.2014
9.00 – 10.30 • Wywiad wśród Uczestników badający poziom wiedzy, umiejętności i oczekiwań dotyczących szkolenia
• FIO – omówienie zasad aplikowania oraz projektów kwalifikujących się do wsparcia.
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 12.15 • Generator wniosków – omówienie obsługi
• Wniosek o dofinansowanie krok po kroku – prezentacja logiki wniosków o dofinansowanie.
• Opis potrzeb -> Charakterystyka zadania -> Zakładane cele – > Opis działań -> Rezultaty
• Drzewo potrzeb i celów – ćwiczenie praktyczne.
• Omówienie wyników ćwiczenia.
12.15 – 12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 • Działania i ich rezultaty – ćwiczenie praktyczne
• Omówienie wyników ćwiczenia.
• Harmonogram działań
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 16.00 • Doświadczenie i potencjał oferenta.
• Kalkulacja przewidywanych kosztów.
• Wkład własny.
• Podsumowanie zajęć i zakończenie