SZKOLENIE W ZAKRESIE COACHINGU BIZNESOWEGO

SZKOLENIE W ZAKRESIE COACHINGU BIZNESOWEGO
„Coaching jako narzędzie wspierające pracę menedżera”

Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej Zaprasza w październiku na coaching

Celem głównym szkolenia jest wykształcenie umiejętności wykorzystania coachingowego stylu zarządzania w codziennej działalności, dzięki nabyciu przez menedżera kompetencji
w zakresie stosowania narzędzi coachingowych.

Terminy :
1. 14.10.2014 – godz.16.00-19.00
Bądź swoim szefem – trening kompetencji osobistych (3 godz.)
− świadomość własnych zasobów
− znam siebie to rozumiem innych
− kształtowanie motywacji wewnętrznej
− zarządzanie sobą
2. 21.10.2014 – godz.16.00-19.00
Motywacja i automotywacja (3 godz.)
− analiza mocnych i słabych stron (SWOT)
− zaangażowanie i satysfakcja z osiągania celów
− techniki udzielania feedbacku
− trening umiejętności udzielania informacji zwrotnej
3. 28.10.2014 – godz.16.00-19.00
Kluczowe umiejętności menedżera coacha (3 godz.)
− wyznaczanie i priorytetowanie celów
− uważne słuchanie
− zadawanie pytań
− obserwacja
− dawanie informacji zwrotnej
− wyrażanie uznania

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w sobotę w godz. 9.00-12.00 pod warunkiem zebrania min 6 osób
zgłoszenia prosimy kierować na maila: b.tiece@karrsa.pl