Szkolenie w zakresie zmian podatkowych w VAT 2019/2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających ze wsparcia OWES dla regionu koszalińskiego na szkolenie bezpłatne szkolenie pn . „ZMIANY PODATKOWE W VAT 2019/2020″, które odbędzie w 02 grudnia 2019 . w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Termin szkolenia: 02 grudnia 2019 r.  godz. 09.00-15.00

Miejsce: sala szkoleniowa KARR w Koszalinie ul. Przemysłowa 8 w Koszalinie.

Trenerka:  Beata Kuśmierek

Program szkolenia: Program szkolenia VAT

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_zgłoszeniowy

Prosimy o składanie formularzy do 28/11/2019 (czwartek).

Aby zgłosić się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy w jeden z następujących sposobów:
  • wysłać go pocztą na adres s.kondrat@karrsa.pl ,
  • osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
 2. W przypadku gdy nie zostały złożone wcześniej wymagane załączniki, prosimy dostarczyć:
  • formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu,
  • statut organizacji,
  • sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą),
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą),
  • wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy,
  • wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy.

Dokumenty mogą znaleźć Państwo tutaj: Rekrutacja na szkolenie

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona! Serdecznie zapraszamy.