Szkolenie z zakresu kadr w NGO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Vademecum kadrowca w organizacji pozarządowej” organizowanego przez OWES Koszalin w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” finansowanego z budżetu państwa Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Szkolenia odbędą się w formule stacjonarnej w siedzibie KARR S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie w dniach 28 stycznia (sobota) i 4 lutego 2023 roku. Start o godz. 9:00. OWES Koszalin zapewnia na miejscu poczęstunek oraz obiad. Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza, który jest dostępny pod adresem:

https://forms.gle/B7Xz6F7LZNxwHMDK8

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (m.ziminski@karrsa.pl; 603 845 124).