Szkolenie „Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej” odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia

W ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” zapraszamy podmioty ekonomii społecznej na bezpłatne 2-dniowe szkolenie:

Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność

Podmiotów Ekonomii Społecznej

W ramach realizowanego szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Finansowanie działalności ze środków UE:

 1. dotacje na realizację celów statutowych

 2. dotacje na utworzenie spółdzielni socjalnej przez Podmiot Ekonomii Społecznej przez Podmiot Ekonomii Społecznej

 • Finansowanie działalności  w ramach współpracy z jednostkami publicznymi:

 1. przetargi,

 2. konkursy,

 3. partnerstwo publiczno – prywatne

 • Pozostałe źródła finansowania:

 1. Fundusz Pracy

 2. PEFRON

 3. fundusz pożyczkowy,

 4. fundusz poręczeniowy

 5. leasing

 6. zbiórki publiczne.

Zapraszamy do udziału!
pobierz harmonogram szkolenia
formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Prosimy o wypełnienie formularza szkoleniowego załączonego powyżej lub formularza online dostępnego na stronie projektu www.owes.koszalin.pl w menu szkolenia. Na stronie projektu dostępny jest również  regulamin projektu i formularze zgłoszeniowe.

Prosimy o składanie formularzy do dnia 18 kwietnia do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:

 • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”)

 • drogą elektroniczną na adres: p.gregorek@karrsa.pl

 • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się na ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

Informacja o innych szkoleniach realizowanych w ramach projektu jest dostępna na stronie: http://owes.koszalin.pl/szkolenia/strona-szkolenia-harmonogram/