Terminy zjazdów Akademii Menadżera

W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19, zmuszeni byliśmy przełożyć zjazdy Akademii Menadżera na późniejsze terminy.

Poniżej podajemy trzy ostatnie terminy zjazdów:

III – 20-21/06/2020

IV – 10-11/10/2020

V – 17-18/10/2020

Do zobaczenia :)