Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych uruchomi nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek.

Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl