Trwa Akademia Menedżera PES

Już od września, przedstawiciele naszych Podmiotów Ekonomii Społecznej, uczestniczą w cyklu szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji menedżerskich.

Akademia Menedżera PES jest odpowiedzią na potrzeby naszych lokalnych PES, obejmująca swym zakresem pięć bloków tematycznych, tj.:

1: Menedżer – główne zadania, odpowiedzialność, budowanie autorytetu;

2: Zarządzanie zespołem i skuteczna komunikacja w praktyce;

3: Dobra organizacja biznesu – planowanie i praktyczne strategie;

4: Skuteczność w sprzedaży i rekomendacje;

5: Efektywny marketing i właściwy wizerunek organizacji).

Dzięki uczestnictwu w Akademii słuchacze zdobędą wiedzę zarówno z zakresu sposobów budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji, metod zarządzania zespołami pracowniczymi, skutecznych technik komunikowania się w relacjach indywidualnych, jak również nabędą praktyczne umiejętności skutecznej sprzedaży i planowania strategicznego.

Akademię Menedżera PES dla organizacji OWES Koszalin prowadzi Marcin Zarębski – ekspert w dziedzinie doradztwa biznesowego.

Akademia potrwa do stycznia 2019 r.