Trwa nabór przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia”

W imieniu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych – realizatora projektu szkoleniowego z zakresu zamówień publicznych adresowanego do przedsiębiorstw społecznych zapraszamy  do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne.

Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIEszkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w zależności od siedziby Państwa przedsiębiorstwa odbywać się będą w Szczecinie lub Gdańsku.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

Więcej informacji na stronie www.zafos.pl