Trwa nabór wniosków do konkursu: Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nabór wniosków projektu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne” edycja 2016 rozpoczyna się 29 lutego 2016 r. i potrwa do 31 marca 2016 r. lub dłużej w przypadku niewykorzystania puli środków. Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne obowiązujące w roku 2016 dostępne są na stronie www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/dokumenty.

Trwa trzeci rok realizacji projektu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne. Z dniem 29 lutego 2016 r. rozpoczął się również nowy nabór wniosków w ramach projektu. Pula środków jest podzielona na dwie części – 270 000 dla młodych organizacji i grup z opiekunem i 50 000 na grup aplikujących samodzielnie (zostaną utworzone dwie listy rankingowe). Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł. Nie ma limitów naboru wniosków, wnioski zbierane są do wyczerpania puli środków.

Do składania wniosków zapraszamy w szczególności młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (szczegółowe informacje w regulaminie).

Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty (harmonogram, regulamin, wzór wniosku, karta oceny formalnej i karta oceny merytorycznej dostępne są na stronie:

www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/dokumenty