Trwa rekrutacja na szkolenia z zakresu podatkowo-księgowego!

Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom organizujemy kolejne szkolenia z zakresu sektora ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Tematyka i terminy spotkań:

  1. Księgowość w przedsiębiorstwie społecznym: 7-9 maja 2018 r.
  2. Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń, fundacji, roczne zeznania podatkowe CIT: 14 maja 2018 r.
  3. Sprawozdanie finansowe spółdzielni socjalnej: 21 maja 2018 r.

 

Miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Przemysłowa 8, Koszalin

Trenerkami  szkoleń będą: Anna Wycech oraz Katarzyna Szymańska

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia )o4.05.2018r. do godz. 13.00, w jeden z następujących sposobów:
  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

  • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!