22 lutego 2013

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług księgowych.

Zapewniamy podmiotom ekonomii społecznej bezpłatne usługi księgowe w zakresie: Przygotowanie/aktualizacja Zakładowej Polityki Rachunkowości; Prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą  o rachunkowości z […]

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook