UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanem

Wszystkich uczestników projektu informujemy, że nabór

Wniosków o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe (ZAŁĄCZNIK NR 11), który jest składany przez całą Grupę Inicjatywną wraz z  Biznesplanem na okres 2 lat działalności (ZAŁĄCZNIK NR 12) odbywa się do dnia 28 kwietnia 2017 r.