UWAGA! PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

W związku ze zmianami w Regulaminie rekrutacji uczestników i udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w projektach dofinansowanych w ramach działania 7.4  RPO WZP 2014-202 rekrutacja do projektu została przedłużona do 15 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Doradcą Biznesowym – Teresą Janik – tel. 94 341 63 30, e-mail: t.janik@karrsa.pl