UWAGA SZKOLENIE! „Zewnętrzne źródła finansowania dla Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych” 1 MARCA 2017 !

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Zewnętrzne źródła finansowania dla Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych” 1 MARCA 2017 !

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych/ spółdzielni socjalnych.

Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie związane m.in. ze wsparciem finansowym oraz szkoleniowo – doradczym dla osób oraz podmiotów uprawnionych do zakładania przedsiębiorstw społecznych i/ lub tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu 7.4 oraz z Funduszu Pracy.
Ponadto będzie można uzyskać wiedzę z możliwości pozyskania finansowania działalności
z preferencyjnych funduszy pożyczkowych (Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE, Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich PAFPIO) wraz z wypełnianiem wniosków pożyczkowych.

„Zewnętrzne źródła finansowania dla Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych” – 8 godzin
Trener- PIOTR SYLWESTRZAK – prawnik, doradca, trener m.in. z zakresu rozpoczynania, prowadzenia oraz finansowania zewnętrznego działalności gospodarczej i społecznej. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla sektora MŚP dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Przedsiębiorca od 1996 roku, czynnie uczestniczył w utworzeniu i funkcjonowaniu kilkunastu spółdzielni socjalnych.
Termin 01.03.2017 (środa) godz. 8.30 – 15.30, miejsce: sala szkoleniowa KARR – Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Omówione zostaną następujące zagadnienia:
• Finansowanie działalności z POKL (Działanie 7.4)
• Finansowanie ze środków Funduszu Pracy na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnej
• Fundusz Pożyczkowy Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich PAFPIO
• Fundusz Pożyczkowy Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE)
• Wypełnianie wniosków pożyczkowych

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Aby zapisać się na szkolenie należy:

Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 27.02.2017 r. do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:

-online (www.owes.koszalin.pl -> „szkolenia” -> „wyślij zgłoszenie online”)
– bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Przygotować wymagane załączniki – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy
– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy
Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/
O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 94 341 63 30