Uwaga!!! Ważna informacja wsparcia PES w ramach projektu

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy, jako Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, rekomendację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracowania modelu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, w ramach realizowanych już projektów. Model opierać się ma o zakup produktów i usług od PES, które następnie przekazywane byłyby nieodpłatnie do instytucji i podmiotów najbardziej potrzebujących wsparcia w niwelowaniu skutków COVID-19. Informujemy, że pracujemy aktualnie nad wypracowaniem takiego modelu i naniesieniem stosownych w zmian w realizowanych projektach. Mamy nadzieję na uruchomienie tego wsparcia jak najszybciej, o czym poinformujemy Państwa bezzwłocznie, niemniej wymaga to spełnienia szeregu procedur.