Social media – nowy termin!

Szanowni Państwo informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmian terminu szkolenia pn.” Social media w Podmiotach Ekonomii Społecznej.  Wykorzystanie nowych mediów w działaniach wizerunkowych, promocji organizacji oraz pozyskiwaniu klientów”  z 29-30 maja na 9-10 czerwca 2018 r.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających ze wsparcia OWES Koszalin.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz konkretnych umiejętności związanych ze skutecznym promowaniem organizacji i wydarzeń w Internecie. Budowaniem spójnego systemu komunikacji organizacji z wykorzystaniem Facebook’a, Instagrama, YouTub’a i innych narzędzi elektronicznych.

Po szkoleniu uczestnicy będą znali aktualne trendy, preferencje i różnice pokoleniowe wpływające na potrzeby i decyzje odbiorców. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z: dobrymi praktykami, tajnikami budowania wydarzeń zgodnie z zasadą different story. Szkolenie uświadomi uczestnikom wpływ sposobu komunikowania na osiąganie zakładanych celów.

Kompetencje, które zdobędzie uczestnik w wyniku szkolenia:

  • poznanie i zrozumienie aktualnych trendów, preferencji i różnic pokoleniowych wpływających na potrzeby i decyzje odbiorców.
  • umiejętność wykorzystania Facebook’a, Instagrama, YouTub’a w działaniach komunikacyjnych.
  • uczestnicy będą potrafili zbudować metodą mind mappingu spójny zespolony system komunikacji internetowej.
  • słuchacze przećwiczą i nauczą się planować eventy i ich komunikację internetową zgodnie z zasadą different story. Ponad to dowiedzą się jak skutecznie promować wydarzenia swojej organizacji.
  • Uczestnicy nauczą się profesjonalnie tworzyć treści i dobierać konteksty wpływające na jakość tworzonej w sieci opowieści / historii.

Termin: 9-10 czerwca 2018, godz: 8.00 – 15.30

 

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa KARR ul. Przemysłowa 8, Koszalin

 

Trener: Andrzej Smoliński „Moją pasją jest wszystko co związane z budowaniem marki oraz tworzeniem i urzeczywistnianiem wizji – Design the world you love”.

Obecnie Kluczowy doradca biznesowy i specjalistyczny w Siecie Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regiony stargardzkiego, szczecineckiego i koszalińskiego.  Ekspert, coach, trener pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi.

W ciągu ostatnich 10 lat menadżer marketingu, dyrektor ds. Rozwoju Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej

i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialny m.in. za: budowanie i rozwijanie zespołu marketingowego, planowanie strategiczne, planowanie i koordynację procesu wdrażania strategii marki Szczecin _ Floating Garden 2050, realizację kampanii marketingowych dużych wydarzeń miejskich oraz nadzór w zakresie spraw związanych z promocją i wizerunkiem miasta. W pracy zawodowej opiniował i koordynował przygotowaniem dokumentacji związanej z ofertami

i wnioskami w zakresie współpracy z partnerami zewnętrznymi (sponsorami). Kierował zespołami tworzącymi marki, strategie rozwoju, systemy identyfikacji wizualnej, czy realizującymi m.in.: 3 letnią kampanię Odkryj na dobre _ Szczecin, Szczecin _Floating Garden 2050, wieloletnią kampanię ambasadorową Szczecin z całego serca polecam _ Ambasador, dwuletnią kampanię Finału The Tall Ships’ Races 2013, Baltic Tall Ships Regatta 2015, kampanie Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC 2012, 2013, 2014 i 2015.

Absolwent Szkoły Trenerów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Akademii zarządzania – szkoleń dla trenerów organizowanej przez Infrapark S.A. Coach, absolwent The Cornerstone Coaching – Filary Coachingu programu aprobowanego w ICF Global. Lider, alumn VII edycji programu Liderzy Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wcześniej „Grantopisarz” i kierownik projektów społecznych i kulturalnych.

Prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów. Twórca działań szkoleniowych dla liderów, menedżerów i fundraiserów. Współtwórca Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. Wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

PROGRAM

MODUŁ 1 – warsztat 4h

Jak skutecznie promować wydarzenia w Internecie

Witamy w innym świecie – wprowadzenie: Co mówią badania i analiza odbiorców? Jakie są pokolenia i ich preferencje? Czym jest nowy paradygmat 3F?

To nie rewolucja tylko ewolucjanowe zasady komunikacji internetowej

 

MODUŁ 2 Warsztat 3h / Wykład 1h

Wykorzystanie narzędzi internetowych w komunikacji

Narzędzia w służbie wizerunku i promocji: witryny, Facebook, Instagram, YouTube, bezpłatne narzędzia do tworzenia contentu w mediach społecznościowych, reklama w mediach społecznościowych i szerzej, pozycjonowanie

Jak to wszystko połączyć i stworzyć synergię? – skuteczny system komunikacji internetowej

 

MODUŁ 3 Wykład 2h / Warsztat 2h

Different story: – event (doświadczenia / przeżycia / emocje) – dobra opowieść (pasja / intymność / zaangażowanie)

– Po co organizujemy eventy? Cele (biznesowe, wizerunkowe, komunikacyjne, frekwencyjne).

– Jak skutecznie promować wydarzenia w Internecie? Rodzaje doznań (tajemnicze, zmysłowe, intymne), narzędzia internetowe, konteksty komunikacyjne, dyspozycje do sposobu realizacji komunikatu.

– Co to znaczy dobry event ? Sukces z różnych perspektyw.

 

MODUŁ 4 Wykład 2h / Warsztat 2h

Content is King, Context is Queen – porozmawiajmy o rozmawianiu.

Different story: profesjonalne prowadzenie profilu na portalach społecznościowych, webwriting,

banki zdjęć targetowanie, creative commons.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy, w jeden z następujących sposobów:
  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

  • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!