UWAGA! Zmiany w regulaminie projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

W dniu 2 marca 2017 r. pojawił się zaktualizowany regulamin projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIELANIA WSPARCIA NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 RPO WZP 2014-202

Wykaz zmian Regulamin dla działania 7.4