W dniach 6-7 maja 2013r. w Koszalinie odbyło się szkolenie pt. „Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) w tym spółdzielni socjalnych”.

         W dniach 6-7 maja 2013r. w Koszalinie odbyło się szkolenie  pt.  „Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) w tym spółdzielni socjalnych. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób fizycznych z regionu koszalińskiego. Szkolenie miało na celu pomoc w tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń oraz fundacji. 

 

Zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego  z zakresu  ” Pozyskiwanie zleceń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Zamówień Publicznych”, które odbędzie się  w dniach 21-22 maja. Harmonogram szkolenia dostępny jest na stronie owes.koszalin.pl/szkolenia/strona-szkolenia-harmonogram. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 94 341 63 30.