Warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego w Świeszynie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie we współpracy z Urzędami Gmin Manowo oraz Świeszyno zaprasza do udziału w warsztatach budowania zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obu gmin, które odbędą się w dniu 5 października 2022 r. w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Świeszynie, Świeszyno 36.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych Manowa oraz Świeszyna, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, kadrę edukacyjną, przedstawicieli Kościoła, młodzież oraz wszystkich aktywnych mieszkańców obu gmin, którzy chcą działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Celem warsztatów jest: budowanie zdolności do współpracy, integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie lokalnych zasobów i problemów obu gmin, wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej  a także wypracowanie założeń partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno-gospodarczemu, które będą mogły być wdrażane w kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Planujemy przeprowadzenie cyklu warsztatów, które będą organizowane zamiennie w Urzędzie Gminy Manowo oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno.

Najważniejsze korzyści z warsztatów to:

 1. Integracja liderów lokalnych środowisk, tj. samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wspólna praca nad projektami lokalnego ożywienia społeczno-gospodarczego.
 2. Promocja lokalnych zasobów i produktów obu gmin.
 3. Zbudowanie zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu.
 4. Poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń między gminami Manowo i Świeszyno oraz możliwość realizacji wspólnych projektów i nawiązania partnerstw.
 5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego dbającego o swoją „małą ojczyznę” .

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w warsztatach na adres t.janik@karrsa.pl,  telefonicznie: Teresa Janik, nr tel. 502 077 253, Ewa Kaczanowska (515 281 109), Marzena Mural (798 227 278).

Program warsztatów

godz.15.30 – Rozpoczęcie spotkania

 • Powitanie gości przez Annę Szczepańską koordynatorkę merytoryczną Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie
 • Przedstawienie programu cyklu warsztatów budowania zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Manowo i Gminy Świeszyno
 • Prezentacja uczestników warsztatów
 • Moja rola i potencjał do współpracy na rzecz rozwoju gminy i lokalnej społeczności
 • Dobre praktyki z wdrażania współpracy i integracji społecznej w gminie/regionie w skali mikro oraz dobre praktyki w Polsce, czyli siła partnerstwa w rozwoju społeczno-gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc na terenie gmin i powiatów: Gmina Manowo, Gmina Świeszyno, Powiat Parczewski i inne.

godz. 16.30-16.45 – Przerwa kawowa  

 • Tworzymy diagnozę środowiska lokalnego,
 • Prezentacja wypracowanych w grupach warsztatowych Beczek Lokalnych Zasobów i Problemów Gminy Manowo oraz Gminy Świeszyno

godz. 19.00 – Podsumowanie i zakończenie warsztatów