WAŻNA INFORMACJA

W związku z koniecznością wdrożenia przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że zmianie ulegnie częściowy zakres wsparcia podmiotów ekonomii społecznej będących klientami naszego OWESu. Zgodnie ze Standardami (http://pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spolecznej,AKSES,3600.html) głównym celem OWESu jest wsparcie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Dlatego też nasze usługi kierowane będą przede wszystkim do podmiotów, instytucji i osób zmierzających do tworzenia spółdzielni socjalnych lub organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Wsparcie kierujemy także do istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Podejmowane przez nas działania w kolejnych latach działalności zmierzały będą w głównej mierze do tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych w celu poprawy ich konkurencyjności, wsparcia przedsiębiorstw społecznych w nawiązaniu współpracy z samorządem lokalnym oraz firmami działającymi na rynku lokalnym.
Zatem organizacje pozarządowe nie zmierzające w kierunku ekonomizacji swojej działalności nie będą obejmowane bezpośrednim wsparciem ośrodka.