Wizyta studyjna do Cieszyna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ serdecznie zaprasza na  trzydniową wizytę studyjną poza region województwa zachodniopomorskiego do śląskich podmiotów ekonomii społecznej w celu poznania funkcjonujących w tamtym regionie Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw Społecznych (szczegółowy program w załączeniu). Wizyta odbędzie się w dniach 25-27 października br. do Cieszyna.

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 18 października br. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji/organizacji, jednak w przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie prawo do rekrutacji maksymalnie jednej osoby z danego podmiotu. Osoba do kontaktu: Piotr Szeszko, tel. 91 42 53 631.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Organizator zapewnia transport uczestników ze Szczecina autobusem, wyżywienie, noclegi w pokojach 2-osobowych. Wizyta studyjna jest organizowana w ramach projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” dotyczącego koordynacji rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Program wizyty

zgłoszenie